neem contact op

Vragen over Stadsmeisje? Geïnteresseerd in een samenwerking? Neem contact op! Stadsmeisjes tekstbureau Clever Copy is gevestigd in de regio Utrecht.

+31 6 19328673
v.vandenboomen@gmail.com

Meer weten over Stadsmeisje? Lees hier.

Blog disclaimer
 

© 2014, Stadsmeisje op het platteland is opgericht door Vala van den Boomen (hierna omschreven als ‘ik’, ‘blog eigenaar’ en ‘blogger’). Ik behoud mij het recht voor de voorwaarden op deze website op elk willekeurig moment te kunnen wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het kennis nemen van deze disclaimer wanneer u mijn blog gebruikt/ leest. De blogger behoudt zich het recht voor de focus van deze blog te wijzigen op wat voor manier dan ook.

Vrijwaren
De standpunten en meningen op deze website zijn de persoonlijke mening van de blogger. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van personen, bedrijven of organisaties, dan wel bedrijven en organisaties die expliciet vermeld staan.

De inhoud van dit blog dient uitsluitend informatie en vermaakdoeleinden. De eigenaar van staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud ervan, noch van websites waarnaar gelinkt wordt. De eigenaar is niet aansprakelijk voor verlies, verwondingen, schade, financiële schade als gevolg van publicatie of het gebruik van deze informatie. De eigenaar is niet aansprakelijk voor weglaten of fouten in de informatie, informatie die niet up-to-date is, tekst of schrijffouten, noch voor de beschikbaarheid van de informatie. Onregelmatigheden zijn niet uit te sluiten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt.

Ik streef er naar dat deze blog 24-uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is. Echter, onregelmatigheden in de bereikbaarheid of dan wel technische problemen kunnen voorkomen. Deze blog kan permanent worden gestaakt om persoonlijk redenen of vanwege mogelijke (technische) problemen buiten de controle van de eigenaar.

Gebruiksregels
De eigenaar behoud zich ten alle tijden het recht voor commentaar op deze blog al dan niet te publiceren. Standpunten die door derden worden ingenomen, zijn voor rekening van derden en worden niet per definitie door de eigenaar onderschreven.

Commentaar en reacties die de volgende regels niet respecteren, worden niet gepubliceerd. Anonieme reacties worden zelden aanvaard. Iedere reactie op deze blog moet vergezeld worden van de naam en het echte e-mailadres van de betrokken persoon. Het e-mail adres wordt niet kenbaar gemaakt op de website. Het is niet toegestaan om de identiteit van iemand anders aan te nemen. De reacties dienen betrekking hebben op het onderwerp van het desbetreffende artikel (blogpost). Commentaar moet in beschaafd Nederlands dan wel Engels zijn, u dient hierbij de regels van het goed fatsoen en omgangsvormen in acht te nemen. Beledigend of kwaadwillend commentaar is niet toegestaan. Aanstootgevend en grof taalgebruik in wat voor taal dan ook is niet toegestaan.
Discriminatie dan wel verwijzingen naar de persoonlijkheid of de karaktereigenschappen van andere commentaarschrijvers en eigenaar zijn strikt verboden.

Directe verzoeken, of reclame voor eigen of bedrijfsdoeleinden zijn niet toegestaan. Ook verzoeken om bijvoorbeeld een baan, financiering of een persoonlijke ontmoeting worden nooit gepubliceerd. Met uitzondering van verzoek om extra toelichting en informatie.

U bent wettelijk aansprakelijk voor wat u schrijft op deze website (blog). Door commentaar op deze blog te publiceren, aanvaardt u Stadsmeisje op het Platteland en de eigenaar als persoon schadeloos te stellen voor iedere inbreuk op het auteursrecht, het portretrecht, vertrouwelijkheidsclausules, opruiende, lasterlijke of andere strafbare uitlatingen.

Privacy Statement
Uw persoonlijke of contactgegevens worden door de eigenaar niet aan een ander bedrijf verkocht of op spamlijsten geplaatst. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de privacy schending of het privacy beleid van haar adverteerders, sponsors, gastbloggers of reacties op deze blog.

Reclame- advertorials en reviews
Indien een artikel (blogpost) op wat voor manier dan ook gesponsord is door een bedrijf of derden, dan wordt dit onderaan het artikel vermeld. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt. De eigenaar is niet aansprakelijk voor acties, privacy schending, schrijf en spelfouten, tekst onvolledigheden door adverteerders of sponsors.

Copyright policy
Op deze blog worden zowel beelden die door mij zelf gemaakt zijn, als beelden van derden gebruikt. Ik probeer bij iedere foto/beeld de juiste bron te vermelden.
Indien je van mening bent dat afbeeldingen en logo’s, of namen en merken die gebruikt zijn en/of vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jou of jouw bedrijf terwijl dit niet of onjuist is vermeldt, dan verzoek ik je contact met mij op te nemen. Wanneer je beelden van mijn blog wilt gebruiken voor jouw eigen website/blog of andere doeleinden, is dit niet toegestaan zonder mijn schriftelijke toestemming. Neem contact op wanneer je een beeld zou willen gebruiken. Indien akkoord dien je ten alle tijden een link (www.stadsmeisjeophetplatteland.nl) en bronvermelding te geven.

Het is niet toegestaan om teksten dan wel passages van deze website dan wel uit een artikel (blogpost) voor eigen doeleinden te gebruiken. Het is wel toegestaan een verwijzing naar een artikel op mijn blog te doen, mits vergezeld van een link naar het betreffende artikel of de homepage.

Redactioneel
Toegezonden brieven, e-mails en privé-berichten blijven eigendom van de blogger en worden niet gebruikt voor publicatie zonder dat daar toestemming voor is gegeven.
Reacties via sociale media zijn ten aller tijden zichtbaar voor andere gebruikers, en zijn niet privé.

Copyright (in English)
If you want to use articles or images from this blog, please be so kind to at least show the link to my website/blog and the name (Stadsmeisje op het Platteland).

As for my own posts on this blog. I do my best to mention all resources. If you come across something that belongs to you, but without the correct source or information, please let me know and I will correct it.

Thank you!